Skip directly to content

Behandling

Når din læge skal vælge den rette behandling for dig, tages en række faktorer i betragtning, f.eks.:

  • Din alder
  • Knudens størrelse
  • Type og subtype af kræft
  • Om der er spredning til nærliggende lymfeknuder eller andre dele af kroppen
  • Genetiske forhold

Behandlingsmuligheder

Der findes mange forskellige behandlingsmuligheder for brystkræft. Behandlingen for den enkelte patient bliver udvalgt af en række individuelle faktorer, for at den bedst passer den enkelte patient.  

Nedenstående tidslinje over behandlingsmuligheder viser hvornår disse første gang blev godkendt. Disse behandlinger anvendes i dag til behandling af brystkræft. Lægerne kan anbefale en af disse typer af behandlinger eller i en kombination.

Interager med tidslinjen for at se hvordan visse subtyper og mutationsstatus kan påvirke behandlingsmulighederne.

Tidslinje over behandlingsmuligheder

1882 – Kirurgi. Kirurgi kan blive brugt til at fjerne tumorer i brystet eller andre dele af kroppen. Det kan også bruges til at behandle symptomer og komplikationer ved metastatisk brystkræft.

1896 – Strålebehandling. Strålebehandling bruges undertiden til behandling af tumorer i brystet eller andre dele af kroppen. Røntgenstråler med høj energi eller andre typer stråler bruges til at ødelægge kræftceller eller forhindre dem i at vokse.

1951 – Kemoterapi. Kemoterapi er lægemidler som kan ødelægge kræftceller eller forhindre dem i at dele sig. Kemoterapi kan gives oralt, ved injektion, ved infusion eller på huden, afhængigt af typen og stadie af kræft som behandles.

1977 – Endokrin (hormonel) terapi. Nogle hormoner kan forårsage vækst af visse kræftformer. Endokrin terapi søger at fjerne eller blokere virkningen af disse hormoner. Dette kaldes for hormon- eller hormonel terapi.

1988 – HER2-targeteret terapi. HER2 proteinet sender vækstsignaler i celler. HER2-targeteret terapi bruger forskellige metoder som kan blokere vækstsignalerne fra HER2 proteinet.

2012 – mTOR hæmmere. mTOR er et protein som hjælper celler med deling og vækst. mTOR hæmmere kan blokere mTOR proteinet.

2016 – CDK4/6 hæmmere. CDK4/6 proteiner hjælper celler med deling og vækst. CDK4/6 hæmmere kan blokere CDK4/6 proteiner.

2019 – PARP hæmmere. PARP er et celleprotein, som reparerer skader i celler for at holde dem i live. PARP hæmmere kan hæmme denne reparationsproces.

2019 – Immunterapi. Visse proteiner kan forhindre kroppens naturlige immunforsvar i at dræbe kræftceller. Immunterapi kan blokere disse proteiner.

2020 – PI3K hæmmere. PI3K er et enzym, som hjælper med at kontrollere væksten af celler. PI3K hæmmere kan blokere funktionen af PI3K.

 

PP-ONC-DNK-0510 16-11-2020